Inguma Erakunde eta Aldizkariak

From Inguma Wikibase
Revision as of 22:13, 25 August 2022 by DavidL (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Inguma erakundeak, "organizations" eta "persons" tauletatik bateratuta, Q6 klasearen instantziak dira, eta Inguma aldizkariak, aldiz, Q7 klasekoak; "organisations" taulako type "magazine" dutenak dira azken haiek. Aldizkari gutxi batzuk "persons" taulako itemak dira.

  • Q6 klaseko 343 instantzietatik, 128ri wikidata entitate bat lotu ahal izan zaio (galdeketa). Wikidata entitate bera bati baino gehiagori esleituz gero, batu izan dira (ikus emaitza orri nagusian dagoen galdeketa erabilita). Lehen saioan, 182 zirenak 103 entitate izatera igaro dira.