Inguma Jakintza Arloak

From Inguma Wikibase
  • Ikusi datu-basean dauden argitalpenei lotutako jakintza-arloak, bakoitza argitalpenen kopuruarekin: Galdeketa.
  • Ikusi "Terminologia" jakintza arloari dagozkion argitalpenak honako galdeketa honen bidez:
PREFIX iwb: <https://wikibase.inguma.eus/entity/>
PREFIX idp: <https://wikibase.inguma.eus/prop/direct/>
PREFIX ip: <https://wikibase.inguma.eus/prop/>
PREFIX ips: <https://wikibase.inguma.eus/prop/statement/>
PREFIX ipq: <https://wikibase.inguma.eus/prop/qualifier/>
PREFIX ipr: <https://wikibase.inguma.eus/prop/reference/>
PREFIX ino: <https://wikibase.inguma.eus/prop/novalue/>

select ?argitalpena (iri(concat("https://www.inguma.eus/produkzioa/ikusi/",?inguma)) as ?inguma_link) (YEAR(?data) as ?urtea) ?izenburua (group_concat(?egileIzen;SEPARATOR="; ") as ?egileIzenak)

where {
  
  ?argitalpena idp:P59 iwb:Q13354 ; # iwb:Q13354: "Terminologia" jakintza arloa
  idp:P12 ?inguma; idp:P19 ?data;
  rdfs:label ?izenburua. filter(lang(?izenburua)="eu")
  optional {?argitalpena idp:P17 [rdfs:label ?egileIzen]. filter(lang(?egileIzen)="eu")}
  
  } group by ?argitalpena ?inguma ?data ?izenburua ?egileIzenak order by desc(?urtea)

Try it!